Budimex kończy prace przy zaporze na granicy polsko-białoruskiej

Budimex jest wykonawcą 105 km zapory na granicy polsko – białoruskiej zgodnie z zapisami umowy z Inwestorem – Strażą Graniczną RP.  Zapora wyznacza część wschodniej granicy Unii Europejskiej i obszaru NATO. Prace trwały od stycznia br. i zostały zrealizowane w terminie.

Budimex był odpowiedzialny za budowę dłuższego, niemal 106-kilometrowego odcinka zapory na granicy z Białorusią. W ciągu minionych 5 miesięcy intensywnych robót, zrealizowano m.in.:

  • osadzenie w gruncie blisko 22 000 betonowych pali fundamentowych,
  • zainstalowano taką samą ilość (niemal 22 000) stalowych słupów,
  • zamontowano ponad 22 000 stalowych przęseł o wysokości 5 i 2,5 m.
  • Zbudowano ponad 105 km dróg technologicznych wzdłuż granicy państwowej.
  • Dzięki temu powstała fizyczna bariera o łącznej długości 105,55 km.

– Jesteśmy dumnym wykonawcą bardzo nietypowego obiektu infrastrukturalnego, który przyszło nam wykonać w wyjątkowych warunkach, zarówno geopolitycznych i pandemicznych, jak i – przede wszystkim – terenowych. Praca w strefie objętej zakazem poruszania się, dodatkowo w części przebiegająca przez ściśle chronioną Puszczę Białowieską, oznaczała dla nas wdrożenie wielu ponadnormatywnych procedur i specjalnego podejścia. W realizację projektu zaangażowanych było 200 jednostek sprzętowych oraz 500 osób. Na nich spoczywała odpowiedzialność m.in. za utrzymanie tempa prac czy pełną logistykę dostaw materiałów przy zachowaniu pełnej staranności o powierzone na czas realizacji inwestycji środowisko naturalne.  Cieszę się, że sprawdzony zespół fachowców Budimex kolejny raz dowiódł swoich umiejętności. – mówi Artur Popko, Prezes Budimex S.A.

Zdając sobie sprawę ze specyfiki prowadzonej budowy, Budimex dodatkowo zdecydował się na nieobligatoryjne skorzystanie z usług zewnętrznego Nadzoru Przyrodniczego Wykonawcy (NPW), który przed rozpoczęciem prac dokładnie przeanalizował i skonsultował z Dyrekcją Białowieskiego Parku Narodowego, Instytutem Biologii Ssaków PAN w Białowieży, Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Białymstoku potencjalne zagrożenia i  w planie ochrony środowiska (POŚ) zasugerował stosowne działania zaradcze. W toku licznych kontroli, ocena zabezpieczeń środowiskowych wprowadzonych przez Budimex była pozytywna, a wszelkie sugestie organów administracyjnych były niezwłocznie realizowane.

W toku prac budowlanych Pracownicy Budimex możliwie na bieżąco zabezpieczali, przed potencjalnym uszkodzeniem przez ciężki sprzęt, sąsiadujące z placem budowy i drogami dojazdowymi florę i faunę (m.in. drzewa, mrowiska) oraz inne obiekty (np. miejsca kultu religijnego). Drzewa przy drogach dojazdowych zostały obłożone zabezpieczeniami, które chroniły je przed uszkodzeniem. W trakcie budowy na wniosek władz gmin również przeniesiono bocianie gniazda tak, żeby ptaki mogły swobodnie funkcjonować w bezpiecznym otoczeniu.

Budowa zapory przebiegała także w atmosferze aktywnego i konstruktywnego dialoguz samorządowcami właściwych gmin i powiatów. Dzięki tym konsultacjom modyfikowano drogi dojazdowe do placów budów. Dzięki dialogowi z lokalnymi społecznościami zmieniano także lokalizacje niektórych placów składowania i wprowadzano dodatkowe zabezpieczenia lokalnych miejsc kultu religijnego i pomników przyrody.

Informowano o przebiegu realizowanych prac w taki sposób by nie stanowiły dla okolicznych Mieszkańców nadmiernej uciążliwości. W miejscowościach, w których ruch ciężkiego sprzętu nie mógł zostać wyprowadzony poza teren zabudowany przeprowadzono działania, które poprawią jakość życia lokalnej społeczności i będą jej służyć przez najbliższe lata. Zgodnie z wnioskiem przedstawicieli jednej z gmin zbudowane zostaną wiaty piknikowe czy siłownie plenerowe.

Miejsca użytkowane przez Pracowników Budimex i zaangażowanych firm podwykonawczych tj. drogi dojazdowe czy place składowe są aktualnie przywracane do stanu sprzed rozpoczęcia prac. Wraz z rozpoczęciem budowy, na tym obszarze, dokonano  szczegółowej inwentaryzacji terenu. W trakcie prowadzenia prac na bieżąco oceniano z przedstawicielami gmin, które drogi powinny zostać przez Budimex naprawione tak, aby prowadzona przez firmę inwestycja nie oznaczała degradacji miejscowej infrastruktury. Drogi, które na mocy uzgodnionych porozumień były przez Budimex wykorzystywane,  wkrótce zostaną przywrócone do stanu sprzed rozpoczęcia inwestycji.

BUDIMEX SA jest spółką z ponad pięćdziesięcioletnią tradycją, która ma znaczący udział w rozwoju gospodarczym Polski. Naszą pracą podnosimy jakość życia milionów Polaków. W okresie 50 lat istnienia firmy zrealizowaliśmy tysiące nowoczesnych inwestycji infrastrukturalnych, kubaturowych i przemysłowych. Kultura innowacyjności, doskonalenie i kierowanie się zasadami zrównoważonego rozwoju pozwoliły nam zdobyć pozycję lidera polskiego rynku budowlanego. Jesteśmy obecni nie tylko na rynku polskim, ale też zagranicznym. Stopniowo zwiększamy swoje zaangażowanie w sektorze facility management (obsługa nieruchomości i obiektów infrastruktury) oraz gospodarki odpadami. Od 1995 roku nasza spółka notowana jest na warszawskiej GPW, a od roku 2011 wchodzi w skład indeksu najbardziej odpowiedzialnych spółek giełdowych. Jej inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma o globalnym zasięgu – Ferrovial. W skład grupy wchodzą: Mostostal Kraków oraz FBSerwis.

Portal informacyjny Merete

Portal udostępnia informacje będące przedmiotem zainteresowania szerokiego grona odbiorców.

To rodzaj serwisu informatycznego (informacyjnego), poprzez który użytkownicy mają dostęp do nowych informacji z wielu dziedzin.

Istnieje bardzo wiele różnych kryteriów, na podstawie których można oceniać informacje znalezione w Internecie. Nie istnieją jednak wytyczne, które jednoznacznie nakazywałyby wybór konkretnych kryteriów, ale można wyróżnić takie, które mogą posłużyć za podstawowy wyznacznik informacji jakościowo dobrej i wiarygodnej. Są nimi autorstwo, aktualność, dokładność, obiektywność, relewantność i wiarygodność.

Wiadome jest, że nie każdą informację będziemy oceniać wieloaspektowo, z wykorzystaniem wszystkich kryteriów. Warto jednak zastosować choćby część z nich, by mieć pewność, że informacje przez nas wykorzystywane są wiarygodne i wysokiej jakości.

Warto wiedzieć…

Czytanie uspokaja i spowalnia bicie serca. Wystarczy 6 minut czytania, żeby zredukować uczucie stresu aż o 60%! Co ciekawe, czytanie książek redukuje stres: o 68% bardziej od słuchania muzyki, o 300% bardziej od wyjścia na spacer i aż o 600% bardziej od grania w gry komputerowe.

Podczas czytania powieści mamy mnóstwo rzeczy do zapamiętania – imiona bohaterów, ich charaktery, motywacje, historie, związki z innymi postaciami, miejsca, wątki fabularne, szczegóły… Tymczasem w mózgu tworzą się nowe synapsy, a te istniejące się wzmacniają. Dzięki czytaniu nasza pamięć pozostaje w dobrej kondycji.

Postaci fikcyjne mogą stanowić takie samo źródło inspiracji co spotkanie z żywym człowiekiem. Inspirować może wszystko – aktywności, którym się oddają, miejsca, które odwiedzają, decyzje, które podejmują…

Mając przed oczami tylko literki, sami musimy wizualizować sobie to, co dzieje się w książce – nieczęsto są to nawet rzeczy, których nie możemy zobaczyć w świecie rzeczywistym! Czytanie, stymulując prawą półkulę mózgu, rozwija naszą wyobraźnię.

Czytanie powieści wymaga od nas skupienia uwagi przez dłuższy czas, co zdecydowanie poprawia naszą zdolność do koncentracji.

Im więcej czytamy, tym większy mamy kontakt z różnorodnym, a nawet zupełnie nowym dla nas słownictwem. Taki kontakt samoistnie poszerza nasz własny zasób słów.

Warto czytać książki, żeby utrzymać swój mózg w dobrej formie. Mole książkowe mają 2,5 raza mniejszą szansę na rozwój Alzheimera, czytanie spowalnia także starczą demencję. 

Czytanie różnych książek na te same tematy pozwala nam poznać i porównać różne punkty widzenia, spojrzeć na rzeczy z różnej perspektywy, a w rezultacie rozwinąć nasz własny światopogląd.

Warto czytać, żeby rozwijać własną empatię. Zaangażowanie w fikcję literacką pozwala nam na postawienie się na miejscu drugiego człowieka i zrozumienie go.

Aż 82% moli książkowych przekazuje pieniądze i dobra materialne dla organizacji charytatywnych. 3 razy częściej niż osoby nieczytające są aktywnymi członkami tych organizacji.

Książki to ogromne skarbnice wiedzy. Tutaj nie trzeba dodatkowych argumentów.

Szczególnie, jeśli czytasz np. takie kryminały od Agathy Christie. Rozwiązywanie zagadek wymaga analizowania wydarzeń, faktów, motywacji postaci, stawiania tez, weryfikowania założeń… Zdecydowanie rozwija to zdolność do krytycznego i analitycznego myślenia.

Im więcej czytasz dobrych pisarzy, tym lepiej możesz rozwijać własny styl. Nie wspominając o tym, że częsty kontakt z tekstem pisanym uczy poprawności gramatycznej czy ortograficznej.

Stworzenie wieczornego rytuału z książką daje naszemu ciału sygnał, że pora się zrelaksować i przygotować do snu.

Czytanie pozwala nam postawić się w różnych sytuacjach, w których na co dzień do tej pory się nie znaleźliśmy. Otwiera nas na nowe doświadczenia i rozszerza horyzonty, kształtując nas samych.

Nie ma wątpliwości, że czytanie wpływa w znaczącym stopniu na nasz umysł. Choć statystyki nie są pozytywne i pokazują, że coraz więcej osób zamiast papierowej lektury wybiera Internet jako podstawowe źródło informacji, bez wątpienia to właśnie czytanie książek pogłębia zasób słownictwa, uczy ortografii, interpunkcji, pozwala na dogłębne poznanie problemu, poszerza wiedzę. Czasami wystarczy kilka minut dziennie, by w ciągu roku przeczytać wiele wartościowych książek.

Czytanie wzbogaca słownictwo, co znacznie pomaga w opisywaniu swoich uczuć i myśli. Ludziom często umyka jakiś wyraz lub chcą coś powiedzieć, ale nie potrafią ubrać tego w słowa. Na szczęście można nad tym pracować, a czytanie jest najlepszym ćwiczeniem. Warto czytać książki zarówno podczas nauki czytania, jak i wtedy, kiedy ta umiejętność została opanowana do perfekcji. Poza tym dobrze jest zwrócić uwagę na dzieła wybitnych, polskich i zagranicznych pisarzy, którzy są prawdziwymi mistrzami we władaniu języka.

Czytanie książek to także doskonała stymulacja dla mózgu. Czytając, tworzymy w głowie obrazy, łączymy nową wiedzę z tym, co już jest nam znane. Podczas czytania lektury, neurony są nieustannie zmuszane do wysiłku, co przekłada się na lepszą pamięć.

Dlaczego warto czytać książki? Czytanie działa uspokajająco. Jeżeli wybierzesz książkę, która naprawdę Cię interesuje, stres dnia codziennego odejdzie w zapomnienie. Książki biznesowe czy poradniki warto czytać rano. Natomiast wieczorem, przed snem wybieraj powieści — ułatwi Ci to zasypianie.

Ludzie, którzy czytają, są mądrzejsi. Nie bez powodu mówi się o kimś, kto posiada wartościową wiedzę, że jest „oczytany”. Książki pozwalają na poprawę wielu aspektów swojego życia — od biznesu, poprzez relacje z innymi, po psychologię. Warto czytać książki, ponieważ to właśnie lektura sprawia, że człowiek poszerza swoje horyzonty i staje się jeszcze bardziej inteligentny.

Książki potrafią zainspirować. Czasami znajdujemy się w takim punkcie swojego życia, że nie wiemy, w którą stronę warto pójść. Dlaczego warto czytać książki? W lekturze może zainspirować wszystko — postawa głównego bohatera, odwiedzane miejsca, podejmowane decyzje, aktywności.

Czytanie książek rozwija wrażliwość na sztukę i na innych ludzi. Ludzie, którzy czytają, 3 razy częściej odwiedzają muzea, a 2 razy częściej sami malują, piszą lub fotografują. Dzięki książkom rozwija się także empatia. Angażujemy się w fikcję literacką i potrafimy postawić się na miejscu drugiego człowieka, a także go zrozumieć.

Książki wpływają także na większe zdolności analityczne. Osoby, które czytają kryminały, wymagające rozwiązywania zagadek, analizowania faktów, stawiania tez, rozwijają w sobie zdolność krytycznego i analitycznego myślenia. W tym przypadku szczególnie polecamy klasyki polskich kryminałów. Pamiętaj, że warto czytać książki już od najmłodszych lat, aby zauważyć pozytywny wpływ czytania w dorosłym życiu.

Częstsze sięganie po lekturę to także rozwijanie własnego stylu. Warto wybierać książki uznanych pisarzy, dzięki którym nauczymy się poprawności gramatycznej oraz ortograficznej. To jedna z najważniejszej korzyści, wynikającej z czytania książek, którą z pewnością doceni każdy dorosły, który już jako dziecko namiętnie czytał książki.

Dzięki czytaniu możemy postawić się w różnych sytuacjach i wyobrażać sobie, co zrobilibyśmy na miejscu bohatera. Otwieramy się tym samym na nowe doświadczenia czy wyzwania, rozszerzamy horyzonty, kształtując własną osobowość. Ponadto dziecko, czytające mądre powieści przygodowe może nauczyć się pozytywnych zachowań, które w dorosłym życiu mogą nie raz uratować człowieka z opresji.

Według badań przeprowadzonych przez amerykańską agencję wspierającą sztukę — NEA — ludzie, którzy regularnie czytają, znacznie bardziej angażują się obywatelsko oraz kulturowo. Co więcej, czytelnicy mają większą swobodę i łatwość wypowiedzi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Previous post W Banku Pocztowym można już złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach programu Dobry Start
Next post Thomas Schäfer nowym Prezesem Zarządu SEAT S.A. Laura Carnicero i Markus Haupt dołączają do jego struktur
Close

Redakcja

kontakt@merete.pl